หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

ถังดับเพลิงชนิด AF11E

-ถังดับเพลิงชนิด AF11E บรรจุถังสีเขียวเป็นน้ำยาชนิดใหม่ ที่ผลิตขึ้นมาทดแทนสาร Halon มีคุณสมบัติ เหมือนถัังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ซีเอฟ ฮาลอน 12... Read more

หยิบใส่ตะกร้า