หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง

-ใช้ดับไฟประเภท A B C -มีขนาด 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ 15 ปอนด์ 20 ปอนด์ 25 ปอนด์  และ 50 ปอนด์ Read more

หยิบใส่ตะกร้า